اخبار دارویی

اخبار دارویی

عوارض جنتامایسین

سرگیجه، عدم تعادل، صدای زنگ در گوش ها، نارسایی در شنوایی، تغییرات ادراری، از جمله عوارض مصرفی این دارو می

ادامه مطلب »