سخن روز : برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو. (یونک)

197s
196s
195s
193S
192s
191s
slider190
s189
slider188
s187
s186
s12a
s13a
s14a
s15a

نشریه دارو نوین

نشریه تخصصی پزشکی دارویی “نوین دارو” به شماره مجوز 17848 از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در زمینه تخصصی، پزشکی  داروئی ، پیراپزشکی، سلامت دارو درمان و…فعالیت دارد.

 این نشریه با شمارگان انبوه چاپی و الکترونیکی در مدت زمان فعالیت ده ساله خود توانسته است مخاطبین تخصصی و خاص اعم از پزشکان و متخصصان – بیمارستانها – کلینیکها – مراکز زیبائی و پوست، داروخانه ها وفعالان حوزه تغذیه و بهداشت و سلامت را به خود اختصاص دهد و خوانندگان بیشماری را در جمع مخاطبین توزیعی خود داشته باشد و این در حالیست که امکان نظر به سلیقه های اقشار مختلف متخصصین ، ارتقاء سطح کیفی و کمی و بهره گیری از نظرات متخصصین و کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت جامعه شاکله اصلی اهداف مورد توجه مدیریت مجموعه میباشد .

فلذا خرسند خواهیم شد با نظرات و پیشنهادات سازنده  دراین مهم ما را یاری فرمایید.

مطالب پزشکی

مطالب پزشکی

نگاهی به بیماری اگزما

اگزمـا (Eczema )نوعــی التهــاب پوســت اســت کــه به صــورت اســپونژیوز بــا درجاتــی از آکانتــوز و ارتشــاح لنفوهیستوســیتی دور عــروق ســطحی درم بــروز می‌کنــد. ایــن بیمــاری

ادامه مطلب »

گالری تصاویر