روزهای نفس گیر در داروخانه ها

داروخانه ها نقش اساسی در تکمیل چرخه درمان دارند، امّا برخی مشکلات نظیر بدهی بیمه ها به داروخانه ها، بی توجهی به ظرفیت علمی داروسازان و فراموش شدن نقش مؤثر داروسازان در راهنمای بالینی از جمله دغدغه هایی است که این روزها چرخش دخل و خرج این مراکز را با امّا و اگر مواجه کرده است.
 
به گزارش نوین دارو به نقل از خبرگزاری صدا و سیما رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص مشکلات داروخانه ها گفت: داروخانه‌ها فدای زیاده خواهی بیمه‌ها شده‌اند، متأسفانه معوقات بیمه ای داروخانه ها بحث تازه ای نیست و سازمان های بیمه گر به شدت با تأخیر در پرداخت به خدمات دارویی و سلامت مردم لطمه زده اند.
 
وی افزود: بسیاری از بیماران حتی حق بیمه داروی خود را نمی توانند پرداخت کنند، در چنین شرایطی سازمان های بیمه گر ماه به ماه حق بیمه را می گیرد اما در ارائه خدمات پا پس می کشد.
 
مژدهی آذر گفت: توصیه ما به داروخانه ها همیشه این بوده است که در صورت داشتن توان مالی به بیماران نیازمند کمک کنند و داروی مورد نیاز را بدهند، اما در این شرایط بحرانی داروخانه ها که دخل و خرج شان با هم نمی خواند چطور به بیماران کمک کنند.
 
رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه علت همه مشکلات داروسازان، بیمه ها هستند افزود: امیدواریم دولت بیمه ها را ملزم به اجرای تعهدات خود کند در غیر این صورت ادامه این مسیر برای بسیاری از همکاران ما امکان پذیر نیست.
 
آنچه مسلم است توجه به نیاز دارویی بیماران وظیفه ای حاکمیتی است و عبور از آن به معنای نادیده گرفتن حقوق بیمار است موضوعی که از دریچه نگاه داروسازان ،توسط سازمان های بیمه گر نادیده گرفته شده است.
 
حمید خیری عضو انجمن داروسازان ایران هم در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: درآینده نزدیک داروخانه مجبور می شود نسخه بیماران را بدون پوشش بیمه ای بپیچد و شاید صورت حسابی به بیمار داده شود که پس از مراجعه به سازمان بیمه گر پول پرداختی خود را بابت دارو مطالبه کند.
 
وی افزود: داروخانه ها دچار بحران اقتصادی هستند و این بحران به حدی شدت یافته که داروخانه ها در باز پرداخت شرکت های دارویی مشکل جدی دارند. 
 
خیری با بیان اینکه سازمان های بیمه گر به تعهد خود در پرداخت بدهی به داروخانه ها عمل نمی کنند و در همین حال داروخانه ها با حجم زیاد چک های برگشتی مواجه هستند گفت: این وضع اثرات نامطلوبی به نحوه ارائه خدمات داروخانه ای گذاشته و انگیزه دکتر داروساز را برای ادامه فعالیت کاهش داده است.
 
وی افزود: وقتی دارو را با سود معینی خریداری می کنید امّا بیمه به جای پرداخت سهم خود 8 ماه تعلّل می کند نه تنها داروخانه سود نمی کند بلکه ضرر سرمایه گذاری اش را نیز باید پرداخت کند.
 
عضو انجمن داروسازی ایران گفت: نتایج چنین شرایطی این است که اقتصاد داروخانه ها فلج می شود و دود آن به چشم بیماران می رود و در چنین شرایطی است که بسیاری از داروخانه ها تصمیم گرفته اند نسخه دارویی بیماران را بدون توجه به پوشش بیمه آن‌ها ارائه دهند.
 
یادآور می شود؛ پس از یک سال و نیم از اجرای طرح تحول سلامت نه تنها داروخانه ها، بلکه آزمایشگاه ها و پرستاران نیز از بدهی ها و مطالبات محقق نشده خود توسط سازمان های بیمه گر گلایه دارند مشکلی که داروخانه ها را در برابر شرکت های دارویی سرافکنده ساخته است. 
 
مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران نیز از دیگر مشکلات داروخانه ها به علت بدهی بیمه ها این گونه گفت: در  شرایطی که بیمه‌ها بدهی داروخانه‌ها را پرداخت نمی کنند داروخانه‌ها دیگر توان پرداخت حقوق پرسنل خود و مطالبات شرکت های دارویی را هم ندارند و مالیات خود را نیز نمی توانند پرداخت کنند.
 
وی افزود: سازمان امور مالیاتی در چنین شرایطی باید ملاحظاتی برای داروخانه ها لحاظ کند و حتی معافیت هایی برای داروخانه هائی که دچار مشکل مالی شده اند داشته باشد.
 
سجادی با بیان اینکه شرایط قیمت گذارای و سود دارو در داروخانه ها مشخص است گفت: به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی باید با توجه به این شرایط در گرفتن مالیات از داروخانه ها دقت کند اما شاهد هستیم که این رویکرد در سازمان امور مالیاتی نیست و در سال های اخیر مالیات داروخانه ها حتی چند برابر شده است.
 
دبیر انجمن داروسازان ایران افزود: داروخانه های شهرستان ها هم بارها گفته اند اگر بدهی بیمه ها تا پایان اسفند پرداخت نشود چاره ای جز ارائه دارو بدون نسخه بیمه به بیماران ندارند.
 
اینها تنها نیم نگاهی به وضع بخشی از چرخه سلامت کشور است که این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی که رفع آن نیازمند همت جمعی بین حوزه سلامت و البته سازمان های بیمه گر است تا آسیب جدی به بیماران  کشور وارد نشود.