دارویی که گرانتر فروخته می شد، جمع آوری شد

دکتر اکبر عبدالهی اصل در پاسخ به سوالی که از تفاوت قیمت شربت سرماخوردگی کودکان با قیمت روی جلد ۱۴۰۰ تومانی و فروش ۳۰۰۰ تومانی همراه بوده است، گفت: بطور کلی در مورد داروهای بدون نسخه اگر قیمت روی جعبه با قیمت اعلامی داروخانه متفاوت باشد، تخلف محسوب می شود.

وی ادامه داد: شهروندان می توانند در صورت مواجه با چنین مواردی، گزارش تخلف را به  ۱۴۹۰اعلام کنند تا از  این طریق بازرسان سازمان غذا و دارو و معاونت های غذا و داروی استان ها موضوع را پیگیری کنند.

این مقام مسئوول افزود: به دلیل تخلف شرکت تولید کننده دستور جمع آوری آن دارو از بازار صادر شده است و در صورتیکه این گزارش مربوط به شهریور و یا قبل از آن نباشد نشاندهنده تخلف شرکت تولید کننده و داروخانه ای است که دارو را به بیمار تحویل داده است و حتما بررسی می شود.

دکتر عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از شرکت های داروسازی بدون رعایت ضوابط، قیمت این دارو را افزایش داده بود که در همان زمان تذکرات  لازم را دریافت کرد.