داروی جدید برای نجات مادران پس از زایمان

یک تیم تحقیقاتی از یک فرمول دارویی جدید برای پیشگیری از خونریزی شدید پس از زایمان و نجات جان هزاران زن باردار در کشورهای فقیر خبر داد.

 

به گزارش ایسنا، این تیم تحقیقاتی به سرپرستی سازمان جهانی بهداشت (WHO) به ترکیب دارویی جدیدی به نام کاربتوسین اشاره کردند که می‌تواند جایگزین مفیدی برای اکسی توسین باشد. در حال حاضر داروی اکسی توسین اولین گزینه برای پیشگیری از خونریزی شدید پس از وضع حمل است.

 

به گفته کارشناسان داروی اکسی توسین باید در دمای دو تا هشت درجه سانتیگراد جابه‌جا و نگهداری شود و این ویژگی شرایط را برای بسیاری از کشورهای فقیر که از زیرساخت‌های کافی برخوردار نیستند سخت کرده است. در نتیجه بسیاری از زنان از دریافت این داروی حیاتی هنگام زایمان محروم هستند.

 

اما بررسی‌های جدید نشان می‌دهد داروی کاربتوسین در برابر گرما پایدار است می‌تواند و همچون اکسی توسین در پیشگیری از خونریزی پس از زایمان ایمن و موثر باشد.

 

به گفته محققان این دارو به اندازه کافی پایدار است که می‌توان در شرایط هوایی گرم جابجا شده و مورد استفاده قرار گیرد.

 

به گزارش ژاپن تودی، هر سال در سراسر جهان حدود ۷۰ هزار زن به دلیل خونریزی پس از زایمان فوت می‌کنند. همچنین مرگ این مادران باعث می‌شود احتمال فوت نوزاد در فاصله یک ماه پس از تولد افزایش پیدا کند.