دستورالعمل جدید در خصوص ژل‌های تزریقی

سازمان غذا و دارو با ابلاغ دستورالعملی شرایط واردات ژل های تزریقی شامل مفصلی و زیرجلدی را اعلام کرد.

 

سازمان غذا و دارو با ابلاغ دستورالعملی واردات ژل های تزریقی شامل مفصلی و زیرجلدی را به تاسیس دفتر شرکت های خارجی صاحب پروانه در ایران منوط کرد.

با توجه به ضرورت اطمینان از سلامت و کیفیت فرآورده های ژل های تزریقی (داخل مفصلی،زیرجلدی و …) لازم است شرکت های خارجی صاحب پروانه این نوع فرآورده ها که قصد واردات این محصولات به داخل کشور را دارند، از زمان ابلاغ این دستورالعمل، بصورت مستقیم با تاسیس دفتر خود در ایران و یا از طریق تاسیس شرکت مشترک با شریک ایرانی خود برای واردات این نوع فرآورده ها، درخواست خود را جهت بررسی های فنی به آن اداره کل ارائه کنند.

 

 بنابراین پذیرش درخواست واردات این نوع فرآورده ها از سوی شرکت های داخلی دارای نمایندگی از شرکت های تولید کننده و صاحب پروانه اصلی این نوع فرآورده ها مجاز نیست.

 

لازم به ذکر است که این دستورالعمل شامل تولید این فرآورده ها در داخل کشور نیست.