درمان سرطان پوست با داروي فشارخون

محققان متوجه خصوصيات مقابله با سرطان داروي مورداستفاده براي فشارخون بالا شده اند.

به گزارش نوین دارو محققان دانشگاه وسترن کاليفرنيا دريافتند داروي کاروديلول مي تواند از اسيب سلولي ناشي از نور خورشيد که منجر به سرطان پوست مي شود محافظت کند.

يانگ هوانگ، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: «تحقيق ما منجر به کشف علمي جالبي شده است و مي تواند منجر به گسترش گروه جديدي از عوامل جديد پيشگيري از سرطان شود.»

خواص مقابله با سرطان کاروديلول زماني کشف شد که تيم مطالعه در حال بررسي اين موضوع بود که ايا کاروديلول و مسدودکننده هاي مشابه بتا موجب افزايش ريسک سرطان مي شوند.

آنها سهواً در حال آزمايش تاثير ضدسرطان کاروديلول به جاي توانايي ان در ايجاد سرطان بودند و متوجه شدند اين دارو داراي برخي تاثيرات حفاظتي در مقابل سرطان پوست است.

سپس محققان آزمايش هاي را با کشت سلولي و بر روي موش ها انجام دادند تا ببينند ايا کاروديلول از بروز سرطان پوست به دليل اشعه UVB خورشيد که به پوست آسيب مي رساند و نقش مهمي در بروز سرطان پوست دارد پيشگيري مي کند.

آزمايشات نشان داد کاروديلول از سلول ها در مقابل آسيب DNA ناشي از سرطان و مرگ سلولي ناشي از UVB حفاظت مي کند.