یک روش جایگزین برای تزریق دارو به چشم

محققان روشی جایگزین برای تزریق دارو به چشم ارائه کرده اند. در این روش تمام دارو به وسیله قطره به چشم بیمار وارد می شود و دیگر نیاز به تزریق مستقیم نیست.

به گزارش نوین دارو، پدیده دژنراسیون ماکولا به دلیل کهولت یا (AMD) اختلالی معمول در چشم است که گاهی اوقات حتی منجر به از دست رفتن بینایی فرد می شود.

درمان کنونی این بیماری شامل تزریق مستقیم دارو به چشم است. این تزریق ها احتمال دارد به چشم آسیب برسانند.درهمین راستا گروهی از محققان دانشگاه بیرمنگام در انگلیس درمان تازه ای ارائه کرده اند که فقط یک قطره ساده است. درحقیقت آنها نوعی سلول نفوذ کننده در پپتید(CPP) ساخته اند که طی چند دقیقه دارو را به بخش مورد نظر در چشم می رساند.

این روش بسیار موثر و غیر سمی است که تاکنون روی چشم موش و خوک ها استفاده شده است.هرچند تمرکز تحقیقات گروه به درمان AMD اختصاص دارد، اما آنها اشاره می کنند احتمالا بتوان این روش را در بیماری های چشمی مزمن دیگر نیز به کار برد.