بیشتر مسمومیت ها علائم و نشانه های مشابه دارند

ندا محمدسعید ادامه داد: علائم و نشانه هائی که در مسمومیت با گازگرفتگی وجود دارد شامل خواب آلودگی، کاهش هوشیاری، سردرد و سرگیجه، تهوع و استفراغ است.

وی تأکید کرد: اولین اقدام در برخورد با فرد مسموم در گازگرفتگی انتقال به هوای آزاد و تماس با مرکز اورژانس 115 است.