ارکان انجمن “علمی اقتصاد و مدیریت دارو ” مشخص شدند

در این جلسه و پیرو برگزاری دور سوم انتخابات انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارو در تیرماه سال جاری که در تاریخ 25 مهرماه سالجاری به تصویب دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید، اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن در محل سازمان غذا و دارو برگزار و ارکان انجمن به شرح زیر تعیین شد.
رئیس: دکتر عبدالمجید چراغعلی
نایب رئیس: دکتر فرزاد پیرویان
دبیر: دکتر فاطمه سلیمانی
خزانه دار: دکتر سید حسام الدین شریف نیا
روابط عمومی: دکتر نازیلا یوسفی

همچنین بازنگری اساسنامه، تشکیل کارگروه های تخصصی، تعیین مکان و زمان جلسات و برنامه های آتی در دستور کار انجمن قرار گرفت.