لكه هاي پوستي چرا و چگونه به وجود مي آيند؟

به گزارش نوین دارو دكتر امير هوشنگ احساني، با بيان اينكه پوست همه ي افراد در همه ي نژادها از سلولهايي به نام ملانوسيت تشكيل مي شود، گفت: ملانوسيت ها، رنگدانه هاي ملانين توليد مي كنند. در همه ي افراد تعدا ملانوسيت با هم برابرند. تفاوت افراد با همديگر، در پراكندگي ملانين و تراكم ملانين در پوست است.
وي با تاكيد بر اينكه تقسيم بندي پوست بر اساس رنگ پوست، از عدد 1 تا 6 صورت مي گيرد، افزود: كه به عنوان مثال عدد يك مربوط به نژاد شمال اورپا، اسكانديناوي و افرادي است كه كك و مك دارند و به اين ترتيب اعدا 2 تا 6 مي باشد. رنگ پوست با عدد 5 مربوط به مردم جنوب كشور ما است و عدد 6 مربوط به پوست افراد آفريقايي است.
احساني بيماري برص يا ويتگيلو را معروف ترين بيماري دانست كه يك سفيد پوست ايجاد مي كند، و ادامه داد: در اين بيماري سلولهاي ملانوسيت يا سلول هاي رنگدانه ساز از بين مي روند. علت اين خودكشي سلولي مشخص نشده است؛ كه البته نمي توان به اين افراد توصيه كنيم مدت طولاني مثلا 6-5 ساعت زير آفتاب قرار بگيرند؛ چرا كه نور آفتاب ممكن است باعث تشديد بيماري در آنها شود و مصرف ضد آفتاب براي اين افراد هم توصيه مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه لكه هاي پوستي قهوه اي به چه علت به وجود مي آيند؟، گفت: لكه هاي پوستي دامنه ي وسعي دارند و زمينه پاتولوژيك همه ي آن ها افزايش رنگدانه پوست است اما با دلايل مختلف مثلاً لكه هاي پوستي با نام ملاسما؛ اين لكه هاي قهوه اي رنگ پوستي اولين بار در حاملگي مشاهده شدند و به همين علت به آنها ماسك حاملگي هم گفته مي شود. وي در ادامه افزود: اين لكه ها در آقايان و خانم هاي ازدواج نكرده كه فرزندي هم به دنيا نياورده اند ديده مي شود. البته ليزر درماني براي ملاسما توصيه نمي شود؛ چون اين عارضه بد به ليزر پاسخ مي دهد. علت اين لك ها را، به افزايش هورمون نسبت مي دهند؛ لكه هاي قهوه اي رنگ ديگر، به نام كك و مك است كه نور آفتاب آن را تشديد مي كند ژنتيك هم در ايجاد آن نقش دارد. وي در ادامه توصيه كرد: اين افراد حتما ضد آفتاب استفاده كنند. از كلاه، دستكش و عينك آفتابي هم استفاده كنند. لكه هاي پوستي قهوه اي رنگ كه با افزايش سن و در پيري ايجاد مي شوند.
وي با بيان اينكه لكه هاي پوستي كه در اثر آفتاب اتفاق مي افتد و بالاخره لكه هاي پوستي كه در اثر سولار ايجاد مي شود، گفت: اين لكه هاي قهوه اي رنگ در شانه ها، پشت بدن ايجاد مي شود. ناگفته نماند برخي لكه هاي پوستي قهوه اي در اثر مصرف برخي داروها ايجاد مي شود مانند داروهاي فلبي، روماتيسمي و اعصاب؛
احساني در پايان اظهارداشت: بعضي افراد وقتي عطر يا اسپري به پوست مي زنند اين مسئله باعث حساسيت در پوست مي شود و لكه هاي قهوه اي رنگ در محل ايجاد مي شود. پس زمينه ي پاتولوژيك ايجاد لكه هاي قهوه اي يكي است اما اين لكه ها هر كدام با دلايل مختلف ايجاد مي شود.