تداخلات دارویی

تداخلات دارویی

عوارض «بوپرنورفین»

بوپرنورفین (Buprenorphine) یکی از انواع داروی ترک اعتیاد است که برای ترک مواد سنگین مانند هرویین، کوکایین، متادون و… مصرف

ادامه مطلب »