بهترین دارو برای درد عصب دیابتی چیست؟

به گزارش نوین دارو و به نقل از MedLinePlus، بازبینی جدید اطلاعات راجع به این موضوع به رهبری جولی والدفوگل از بیمارستان جان هاپکینز در بالتیمور انجام شد. تیم تحقیقاتی او خاطرنشان کرد که حدود نیمی از مبتلایان به دیابت به نوعی از آسیب عصبی ایجاد شده توسط سطوح بالای قند خون دچارند.

با این حال، تمام آنها به علائمی مثل درد، کرختی و گزگز دست و پا دچار نخواهند شد.

در مطالعه جدید، گروه هاپکینز به بازبینی ۱۰۶ مطالعه راجع به تخفیف درد در نوروپاتی دیابتی پرداخت. محققان شواهد «متوسطی» یافتند که نشان می‌داد داروی ضد افسردگی دولوکستین و ونلافکسین باعث کاهش درد عصب دیابتی می‌شوند.

با این حال آنها در مورد استفاده از بوتاکس، داروی ضد تشنج پرگابالین و اکساکاربازپین، داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای و داروهای افیونی غیر معمولی (مثل ترامادول) فقط شواهدی «ضعیف» یافتند که نشان می‌داد آنها هم می‌توانند به تخفیف درد کمک کنند.

با این حال محققان خاطرنشان کردند که داروی گاباپنتین هم که مثل پرگابالین عمل می‌کند، بیشتر از دارونما اثر ندارد.