اخبار داخلی و خارجی

اخبار داخلی و خارجی

اپیدورال چیست؟

غلظت داروی تزریقی تعیین می‌کند که این دارو ضد درد است یا به عنوان یک عامل بی‌حسی به کار گرفته

ادامه مطلب »