اخبار داخلی و خارجی

اخبار داخلی و خارجی

عوارض «سیپلکس»

قطره سیپلکس (Ciplex) حاوی ماده سیپروفلوکساسین هیدروکلراید بوده که وجود این ماده باعث شده است تا این قطره به عنوان

ادامه مطلب »