اخبار داخلی و خارجی

اخبار داخلی و خارجی

تاثیر آنتی‌بیوتیک بر سنگ کلیه

بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی با افزایش خطر تشکیل سنگ‌های کلیوی مرتبط است.   بررسی‌ها حاکیست کودکان و بزرگسالانی

ادامه مطلب »