احتمال توقف فعالیت برخی شرکت های داروسازی

به گزارش نوین دارو «محمود نجفی عرب» گفت: پرداخت نشدن مطالبات شرکت های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی سبب شده این شرکت ها با مشکلات بسیاری رو به رو باشند به طوری که حتی ممکن است تولید دارو در کشور با چالش مواجه و حتی در برخی شرکت‌ها متوقف شود.

وی اضافه کرد: اکنون شرکت‌های تولیدکننده دارو بیش از 20 هزار میلیارد ریال و شرکت‌های تجهیزات پزشکی بیش از 30 هزار میلیارد ریال از شرکت های بیمه و وزارت بهداشت طلب دارند و بیش از یک سال است که این مطالبات معوق شده است.

نجفی عرب با بیان اینکه پرداخت نشدن این مبالغ دامن کل اقتصاد سلامت در کشور شامل خدمات بهداشتی و درمانی، صنعت دارو، داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و … را گرفته است، گفت: هم‌اکنون در اقتصاد سلامت کشور با یک چرخه معیوب مواجه هستیم و می‌بینیم که اختلاف‌های شدیدی میان وزارت بهداشت و شرکت‌های بیمه به وجود آمده است و هرکدام از زاویه خود به موضوع نگاه می‌کنند.

وی ادامه داد: دود این ماجرا به چشم شرکت‌های تولیدکننده دارو، تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ها و شرکت‌های بخش دارو رفته و کار آنها را با مشکل جدی مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مشکلات داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: چندین ماه است که شرکت‌های بیمه سهم داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند که سبب شده داروخانه‌ها هم نتوانند مطالبات شرکت‌های پخش را بپردازند.

وی ادامه داد: به همین ترتیب شرکت‌های پخش نیز ناتوان از پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدکننده یا واردکنندگان دارو هستند.

نجفی عرب تاکید کرد: سیکلی که شاهد آن هستیم، تنها گوشه‌ای از مشکل به وجود آمده است که می‌تواند اثرات بسیار بدی در کشور داشته باشد.

به گزارش ایرنا، رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو چندی پیش گفته بود: بدهی بیش از 9 ماهه بیمه ها به شرکت های پخش دارویی، چرخه تولید و واردات دارو را مختل کرده است و اکنون شرکت های دارویی که اجازه واردات یا تولید دارند، پول و نقدینگی کافی در اختیار ندارند.