دبیر انجمن جراحان ارتوپدی ایران گفت: بیمارانی که دارو‌های ضدانعقادی مصرف می‌کنند باید پیش از انجام جراحی‌های ارتوپدی برخی نکات را رعایت کنند.

 

سیدمحمدجواد مرتضوی در ارتباط با نکات حیاتی در جراحی بیمار تحت درمان با ضدانعقاد اظهار داشت: امروزه بیماران بسیاری از مشکلات قلبی و مغزی رنج می‌برند و برای پیشگیری از این مشکلات در آن‌ها دارو‌های ضدانعقادی توسط پزشکان تجویز می‌شود.

 

وی افزود: این افراد نکاتی را باید قبل از انجام جراحی‌های ارتوپدی در نظر بگیرند و سؤالاتی در این زمینه با پزشک خود قبل از جراحی مطرح کنند.

 

دبیر انجمن ارتوپدی ایران ادامه داد: آسپرین یکی از مهمترین دارو‌های ضدانعقادی برای جلوگیری از مشکلات قلبی و عروقی به شمار می‌رود که بیماران دچار مشکلات قلبی و عروقی روزانه یک آسپرین بچه ۸۱ میلی‌گرمی استفاده می‌کنند و قبل از جراحی ارتوپدی این افراد توصیه می‌شود که آسپرین آن‌ها قطع نشود چرا که اثر محافظتی بر روی قلب و مغز گذاشته و قطع ناگهانی آن سبب آسیب رسیدن به بیمار می‌شود.

 

وی افزود: دسته دوم دارو‌های ضدانعقادی دارو‌هایی به نام پلاویکس است که بیمارانی که از این دارو استفاده می‌کنند قبل از عمل ارتوپلاسی احتمالاً  سه تا پنج روز قبل باید داروی ضدانعقادی خون را قطع کنند که بر اساس مدت زمان مصرف دارو و بیماری زمینه‌ای پزشک برای آن‌ها امکان قطع دارو و احتمال داروی جایگزین را می‌دهد که این مسأله بر اساس تشخیص پزشک است.

 

این فوق تخصص جراحی زانو و لگن اظهار کرد: دسته سوم از دارو‌های ضدانعقادی دارو‌های مانند وارفارین است که بیماران به دلیل برخی از مشکلات قلبی همچون دارا بودن دریچه مصنوعی و فلزی قلب یا زمانی که دهلیز قلب آن‌ها خوب منقبض نمی‌شود این دارو را استفاده می‌کنند و قبل از انجام جراحی ارتوپدی برای این بیماران حتماً تحت‌نظر پزشک متخصص داروی آن‌ها قطع می‌شود و جایگزین به صورت قطع برای این دارو توسط پزشک تجویز خواهد شد.

مرتضوی گفت: در حال حاضر دارو‌های جدیدتری در حوزه ضدانعقادی همچون دابیگاتران برای برخی از بیماران تجویز می‌شود که قبل از عمل و سه تا چهار روز پیش از آن باید دارو قطع شود که ممکن است نیازی به جایگزین نباشد.