بررسی تداخلات دارویی Almgs و Fexofenadine

بیمار خانمی 29 ساله بوده که به علت درد در ناحیه معده از شربت آلومینیوم و منیزیم و به علت حساسیت فصلی از قرص فکسوفنادین استفاده می نماید.

R/

susp. Almgs                                    N=2

نیم ساعت بعد از هر غذا و شب موقع خواب 1 قاشق غذاخوری

 

Tab.Fexofenadine                          180mg                                   N=20

 

شبی 1 عدد بعد از شام

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان این دو دارو می تواند جذب فکسوفنادین را کاهش دهد بنابراین توصیه می گردد که این دو دارو با فاصله حداقل 4 ساعته مصرف شوند.