کوآموکسی کلاو، دارویی است که برای درمان عفونت های قسمت تحتانی دستگاه تنفس، اوتیت میانی، سینوزیت، عفونت های پوستی و عفونت های دستگاه ادراری، گلو درد و سرماخوردگی استفاده می شود.

داروی کوآموکسی کلاو چیست؟

 

کوآموکسی کلاو

 

نام ژنریک: کوآموکسی کلاو

 

نام لاتین: Co-Amoxiclave

 

نام تجاری:

 

    ®Farmentin-BD

    ®Clavicillin

 

گروه دارویی – درمانی:

 

    ترکیب مهار کننده بتالاکتاماز و آمینو پنی سیلین

    آنتی بیوتیک نیمه صناعی وسیع الطیف بتالاکتام

 

طبقه بندی در بارداری: گروه B

 

اشکال دارویی:

 

۱- پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی کلاو ۱۵۶، حاوی:

 

    Amoxicillin 125mg/5ml as Trihydrate

    Clavulanic Acid 31.25mg/5ml as Potassium salt

 

۲- پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی کلاو ۲۲۸، حاوی:

 

    Amoxicillin 200mg/5ml as Trihydrate

    Clavulanic Acid 28.5mg/5ml as Potassium salt

 

۳- پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی کلاو ۳۱۲، حاوی:

 

    Amoxicillin 250mg/5ml as Trihydrate

    Clavulanic Acid 62.5mg/5ml as Potassium salt

 

۴- پودر جهت تهیه سوسپانسیون خوراکی کوآموکسی کلاو ۴۵۷، حاوی:

 

    Amoxicillin 400mg/5ml as Trihydrate

    Clavulanic Acid 57mg/5ml as Potassium salt

 

۵- قرص روکشدار کوآموکسی کلاو ۳۷۵، حاوی:

 

    Amoxicillin 250mg/5ml as Trihydrate

    Clavulanic Acid 125mg/5ml as Potassium salt

 

۶- قرص روکشدار کوآموکسی کلاو ۶۲۵، حاوی:

 

    Amoxicillin 500mg/5ml as Trihydrate

    Clavulanic Acid 125mg/5ml as Potassium salt

 

موارد مصرف:

 

کو آموکسی کلاو در عفونت های قسمت تحتانی دستگاه تنفس، اوتیت میانی، سینوزیت، عفونت های پوستی و عفونت های دستگاه ادراری ناشی از ارگانیسم های حساس کاربرد دارد. همچنین این دارو برای گلو درد و سرماخوردگی استفاده می شود.

 

روش و مقدار مصرف:

 

دوز کوآموکسی کلاو بر حسب جز آموکسی سیلین آن بیان می شود.

 

    بالغین: کو آموکسی کلاو ۲۵۰ میلی گرم برای بزرگسالان از راه خوراکی هر ۸ ساعت مصرف می شود. در مورد عفونت های شدیدتر، ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت مصرف می شود.

    کودکان: کو آموکسی کلاو برای کودکان روزانه ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم از راه خوراکی، منقسم هر ۸ ساعت مصرف می شود.

 

کوآموکسی کلاو

 

مکانیسم اثر:

 

کو آموکسی کلاو یک باکتریوسید است. این دارو مانع ساخت دیواره سلولی باکتری می شود و از این طریق موجب مرگ باکتری های در حال رشد و تقسیم می گردد. همچنین کلاوولانیک اسید موجود در این دارو، بتالاکتاماز را مهار می کند.

 

فارماکوکینتیک:

 

    نیمه عمر آموکسی سیلین در بالغین بین ۱ تا ۱٫۵ ساعت می باشد.

    نیمه عمر کلاوولانات در بالغین در حدود ۱ تا ۱٫۵ ساعت است.

    این دارو از راه ادرار دفع می شود.

 

نکات مهم:

 

    کو آموکسی کلاو، ترکیبی از آموکسی سیلین و کلاوولانیک اسید است. آموکسی سیلین دارویی از دسته آمینو پنی سیلین ها می باشد و کلاوولانیک اسید هم یک مهار کننده قوی بتالاکتاماز است. بتالاکتاماز، آنزیمی است که توسط بعضی از باکتری ها تولید می شود.

    این دارو در عفونت هایی استفاده می شود که باکتری به پنی سیلین ها مقاوم شده باشد.

    تفاوت سوسپانسیون های کو آموکسی کلاو در نسبت های آموکسی سیلین و کلاوولانیک اسید است. در سوسپانسیون های ۱۵۶ و ۳۱۲ این نسبت ۴ به ۱ است و در سوسپانسیون های ۴۵۷ و ۲۲۸، نسبت آموکسی سیلین به کلاوولانیک اسید، ۷ به ۱ می باشد.

    به دلیل این که کلاوولانیک اسید در دوز های بالا باعث اسهال و سمیت کبدی می شود، سوسپانسیون هایی را با نسبت ۷ به ۱ تولید کردند که اگر فردی دارو را بیش ار حد کو آموکسی کلاو مصرف کرد و دوز آن بالا رفت عوارض جانبی زیادی برای فرد به همراه نداشته باشد. بنابراین تنظیم دوز دارو اهمیت زیادی دارد.

    به هیچ وجه به جای قرص آموکسی کلاو ۶۲۵ نمی توان از ۲ عدد قرص آموکسی کلاو ۳۷۵ استفاده کرد، زیرا قرص آموکسی کلاو ۳۷۵ حاوی ۲۵۰ میلی گرم آموکسی سیلین و ۱۲۵ میلی گرم کلاوولانیک اسید است در صورتی که قرص آموکسی کلاو ۶۲۵ حاوی ۵۰۰ میلی گرم آموکسی سیلین و ۱۲۵ میلی گرم کلاوولانیک اسید می باشد، بنابراین اگر ۲ قرص آموکسی کلاو ۳۷۵ همزمان استفاده شود، مقدار کلاوولانیک اسید ۲ برابر می شود که خطرناک است و باعث ایجاد عوارض جانبی می شود. اگر قرص آموکسی کلاو ۶۲۵ موجود نبود، می توان به جای آن،از یک قرص آموکسی کلاو ۳۷۵ همراه با یک کپسول آموکسی سیلین ۲۵۰ استفاده نمود.

    در توضیح تفاوت کو آموکسی کلاو و آزیترومایسین باید عنوان کرد، کوآموکسی کلاو به خانواده پنی سیلین ها و آزیترومایسین به خانواده ماکرولید ها متعلق می باشد.

 

موارد منع مصرف:

 

    افرادی که حساسیت شدید به هر یک از انواع پنی سیلین ها یا سفالوسپورین ها دارند از مصرف این دارو خودداری کنند.

 

موارد احتیاط:

 

    افرادی که اختلال در عملکرد کلیه دارند، باید به هنگام مصرف دارو مراقب باشند.

 

تداخلات دارویی کوآموکسی کلاو، عبارت است از:

 

    مصرف پروبنسید که یکی از داروهای درمان نقرس است، به طور همزمان باعث کاهش دفع کلیوی این دارو و افزایش سطح خونی آن می گردد.