کشف داروی ML351 برای کاهش درد

دانشمندان موسسه فناوری ویرجینیا اعلام کردند که نوعی دارو را توسعه داده اند که برای درمان دردهای مزمن بدون ایجاد اعتیاد در شخص موثر خواهد بود.

 

به گزارش ایسکانیوز، محققان در حال توسعه داروهای جدید بدون خواص اعتیاد آور هستند که در حال حاضر در مراحل اولیه خود برای درمان دردهای مزمن است.

 

این دارو که به نام ML351 نامگذاری شده است، آنزیم 15-Lipoxygenase-1 را که در تولید سدیم لیپیدهای فعال بیولوژیکی دخالت دارد و به طور مستقیم به درد مزمن کمک می کند را محدود می سازد

 

در حال حاضر داروهای موجود مانند داروهای ضد التهابی به کاهش التهاب های دردها کمک می کنند اما برای دردهای مزمن نیستند.

 

«آن گروگاس» اعلام کرد که هدف ما نشان دادن اثربخشی مقدماتی ML351 روی درد مزمن است که به داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی پاسخ نمی دهند در غیر این صورت این دردها می توانند با مواد مخدر درمان شود.

 

این محقق اعلام کرد که ML351 ممکن است بر روی انواع مختلف درد مؤثر باشد و مطالعات آینده ما در مورد سایر مدل های درد مزمن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ML351 یک مسیر جدید سیگنالینگ را هدف قرار می دهد و می تواند در درمان درد مزمن موثر باشد. این کشف می تواند بحران فعلی مبارزه با مواد مخدر را نیز کاهش دهد.