عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه تولید پیش صنعتی داروی لوتیشیوم برای درمان سرطان پروستات در سازمان انرژی اتمی آغاز شده است گفت: تولید انبوه این دارو 2 تا سه ماه دیگر آغاز شده و در اختیار مراکز هسته ای که امکان بستری بیمار را دارند قرار می گیرد.

 

 

دکتر کامران آریانا که یکی از پژوهشگران تولید لوتیشیوم است، افزود: پژوهشگران مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای این دانشگاه با همکاری سازمان انرژی اتمی کشور برای نخستین بار در خاورمیانه موفق به تولید داروی درمان سرطان پروستات شدند.

وی اظهار داشت: این داروی گران قیمت اکنون در 2 یا سه کشور جهان در حال تولید است که با تولید انبوه آن در ایران هزینه های درمانی بیماران به نصف کاهش خواهد یافت.

وی گفت: داروی لوتیشیوم تششع کننده اشعه بتا است و با توجه به خصوصیات مناسبی که دارد در درمان تومورهای مختلف از آن استفاده می شود.

آریانا افزود: هم اکنون از لوتیشیوم برای درمان برخی تومورها و سرطان پروستات مقاوم به درمان استفاده می شود که نتایج آن حاکی از افزایش طول عمر بیماران سرطانی، افزایش کیفیت زندگی و در بسیاری از بیماران پسرفت بیماری شده است.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با 9 هزار دانشجو و بیش از 20 هزار کارمند بهداشتی و درمانی به عنوان قطب پزشکی شمال شرق کشور مطرح است.