چشم‌ها یک مجموعه پیچیده از موانع دفاعی برای محافظت از سازه‌های داخلی دارند. به همین دلیل داروهای چشم هنوز هم بسیار مؤثر نیستند.

یک گروه از دانشمندان اروپایی راهی برای ارائه کپسول‌های میکروسکوپی ایجاد کرده است که به زودی با داروها بارگیری می‌شوند. این کپسول‌ها بدون آسیب رساندن به عمق چشم‌ها می روند. هر یک از این نانوساختارها تنها 500 نانومتر عرض دارد و صدها برابر کوچکتر از عرض موی انسان است. این دستگاه‌ها می‌توانند از مواد مختلف ساخته شده باشند همچون مواد مغناطیسی تا بتوان آنها را با استفاده از یک میدان مغناطیسی تحت فشار قرار داد. شکل خمیده به آنها کمک می‌کند تا در محل قرار گیرند و دارو یا دیگر انواع درمان را ارائه دهند