نگاهی به داروی جدید Mandelamine

نام ژنریک:                                                                 Methenamine Mandelate                                             

 نام تجاری:                                                                              Mandelamine ®                                   

گروه دارویی درمانی:   عامل ضد عفونت مجاری ادراری – ضدباکتری (باکتریسید)

اشکال دارویی:                                                                                        Tab.500mg

 

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک:

جذب این دارو گوارشی است و نیمه عمر آن 4 ساعت و دفع دارو ادراری است . این دارو در محیط اسیدی ادرار به فرمالدئید تبدیل می شود که یک عامل ضد باکتری است.

موارد مصرف:

1-پروفیلاکسی عفونت ادراری راجعه

2-پروفیلاکسی طولانی مدت در UTI و مواردی که ادرار باقیمانده در مثانه وجود دارد مثل مثانه نوروژنیک

مقدار مصرف:

بزرگسالان: 1gr/po/q6h

کودکان 6 تا 12 سال: 500mg/po/q6h یا 50mg/kg/dayq8h

کودکان زیر 6 سال: 18/4 mg/kg/q6h

موارد احتیاط:

حساسیت به دارو  و یا اجزای تشکیل دهنده آن.

 

موارد منع مصرف:

1-بیماری های فعال کبدی

2-دهیدراسیون شدید

3-بیماری نقرس

4-نارسایی کلیه

5-درمان همزمان با سولفونامیدها

عوارض جانبی احتمالی دارو:

کرامپ عضلانی-ادم جنرالیزه-وزوز گوش-استوماتیت-راش-افزایش گذرای SGOT  و SGPT – هماچوری-کریستالوری-آلبومینوری-سوزش-تحریک مثانه-تکرر ادرار

تداخلات دارویی:

1-مصرف همزمان با استازولامید و بیکربنات سدیم احتمالاً از هیدرولیز این دارو به فرمالدئید جلوگیری می کند.

2-مصرف همزمان با سولفامتوکسازول (کوتریموکسازول) باعث تشکیل رسوب نامحلول در ادرار اسیدی می شود.

مصرف در دوران بارداری:

در این دوران جزء گروه C می‌باشد.

مصرف در دوران شیردهی:

در این دوران با نظر پزشک معالج .

نکته های مهم برای کادر پزشکی و بیماران:

1-در هنگام درمان با این دارو PH ادرار باید 5/5 و یا کمتر باشد.

2-در هنگام مصرف این دارو باید غذاهای اسیدی کننده ادرار مثل انگور قرمز و گوجه و انگور ترش باید خورده شود.

3-در هنگام مصرف این دارو باید از مصرف ضد اسیدهای حاوی کربنات سدیم و یا بیکربنات سدیم اجتناب شود.

 

دکتر محمدرضا نیسیان