7 نانو داروی ایرانی درحال تجاری‌سازی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان گفت: هم اکنون هفت نانو دارو تولیدی توسط محققان و پژوهشگران علوم پزشکی زنجان در حال تجاری سازی است.

 

 

علیرضا شغلی افزود: هم اکنون این استان به عنوان قطب فناوری نانو در کشور محسوب می شود که تعدادی از محققان صاحب نام در زمینه های مختلف مشغول به فعالیت هستند.

این مسئول تاکید کرد: سیاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان حمایت از هر گونه نوآوری، تحقیق بویژه خودکفایی در زمینه دارو و علمی قرار دارد و در این راستا دانشگاه طی چند سال گذشته کارهای مهم و اثر گذار را مورد توجه قرار داده است.

وی اظهار کرد: هم اکنون سه شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان مستقر شده که در زمینه نانو داروها و داروهایی با تکنولوژی بسیار بالا فعالیت می کنند که تا کنون روند روبه رشدی داشته است.

شغلی افزود: این واحد دانشگاهی برای تحقق برنامه های خود در ارتباط با تولید نانو داروها امکانات لازم را در اختیار پژوهشگران این شرکت های دانش بنیان قرار داده که بسیار رضایتبخش بوده است.

وی بیان کرد: در چند سال گذشته تولید نانو داروها در این واحد دانشگاهی آغاز شده که طبق پیش بینی ها نیمه سال آینده وارد بازار خواهد شد که سهم بسزایی در درمان و توسعه حوزه پزشکی کشور به همراه خواهد داشت.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: ساخت دارو مراحل مختلفی آزمایشگاهی ،حیوانی، تا گروههای داوطلب و جمعیت های انسانی را طی می کند و با تلاش های که در کشور انجام گرفته چشم انداز بهتری در این بخش ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان علوم پزشکی زنجان به لحاظ کیفیت وو فعالیت های ترسیم شده خود در کشور عملکرد بهتری داشته اند اما به لحاظ تعداد عملکرد مناسب نبوده است.

شغلی افزود: بر این اساس تلاش می شود در سال های آینده شمار شرکت دانش بنیان علوم پزشکی زنجان در راستای ارتقای پژوهش و تحقیقات علمی افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: این واحد دانشگاهی در رشد و توسعه بخش پژوهش نیز رتبه متوسطی در کشور دارد که زیر ساخت های بسیار خوبی نیز فراهم شده است.