نقش ترکیبات دارویی در در درمان مولتیپل میلوما

به گزارش نوین دارو به نقل ازHealthDay، مایکل آتال و همکارانش در مرکز سرطان دانشگاه تولوز 350 بیمار مبتلا به مولتیپل میلوما را سه دوره تحت تیمار با لنالیدومید، بورتزومیب و دگزامتازون(RVD)  قرار دادند و پس از تثبیت درمان پنج دور دیگر تحت تیمار با RVD یا دوز بالای ملفالان به همراه پیوند سلول های بنیادی قرار دادند. در نهایت دو دور دیگر نیز آن ها تحت تیمار با RVD قرار گرفتند.

محققین دریافته اند که گروهی که تحت این درمان ترکیبی قرار گرفتند در مقایسه با بیمارانی که تنها RVD را دریافت کردند، میزان بقای بیشتری داشته اند که به صورت عاری از بیماری بوده است. این در حالی است که در میزان بقای کلی در هر دو گروه تفاوتی وجود نداشته است. این بدین معنا است که RVD درمانی به همراه پیوند سلول های بنیادی می تواند میزان بقای بیماران در حالتی که هیچ گونه علایمی از بیماری وجود ندارد را افزایش دهد و این در حالی است که در میزان بقای کلی بیماران هیچ تفاوت معناداری بین گروه درمان ترکیبی و RVD به تنهایی وجود نداشت.