معجزه جدیدی از داروی کرمک

به گفته محققان، به زودي داروي رايج کرمک مي تواند جايگزين درمان فعلي مورداستفاده در برخي سرطان هاي مغز شود.

به گزارش نوین دارو به نقل از مهر، يافته هاي موسسه تحقيقات پزشکي فين اشتاين نيويورک نشان مي دهد به زودي مي توان طول عمر بيماران مبتلا به يکي از شايع ترين انواع تومورهاي مغزي موسوم به «گليوما درجه پايين» را افزايش داد.

گليوما درجه پايين، توموري است که از سلول هاي حمايت کننده و حفاظت کننده از سيستم عصبي مغز نشات مي گيرد. درمان اين تومورها شامل جراحي، راديوتراپي و شيمي درماني است.

شيمي درماني تومور مغز بسيار دشوار است چراکه اکثر داروها نمي توانند به سد خوني-مغزي، که يک مکانيسم دفاعي طبيعي براي ممانعت از ورود مواد موجود در جريان خون به مغز است، نفوذ کند.

مارک سيمونز و همکارانش داروي موسوم به « مبندازول» را که براي درمان بيماري کرمک استفاده مي شود مورد بررسي قرار دادند. در مطالعه قبلي مشخص شده بود که اين دارو در درمان تومورهاي گليوما موثر بوده است.

محققان با مطالعه نحوه عملکرد مبندازول در نابودي سلول هاي تومور تفکيک شده در لابراتوار دريافتند عملکرد آن دقيقا مشابه با داروي «وين کريستين» است.

آنها همچنين دريافتند درحاليکه مبندازول به شکل موثري موجب کاهش روند رشد تومورهاي گليوما مي شود، وين کريستين چنين عملکردي ندارد.

به گفته سيمونز، «ما مشاهده کرديم مبندازول به مراتب بهتر از وين کريستين، که درحال حاضر براي درمان برخي تومورها استفاده مي شود، از مانع خوني-مغزي عبور کرده و به تومور مي رسد.»