رشد چشمگیر اهدای عضو در ایران

کتایون نجفی زاده در حاشیه جلسه شورای عالی پیوند اعضای گیلان در گفت وگو با ایرنا افزود: روزانه هفت تا 10 نفر در کشور به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جانشان را از دست می دهند در حالیکه یک چهارم موارد مرگ مغزی مناسب، برای پیوند استفاده می شود.
وی اظهار داشت: اگر تعداد موارد مرگ مغزی مورد استفاده، دو برابر شود؛ ما بیماری در لیست انتظار نخواهیم داشت.
نجفی زاده بیان کرد: همچنین اگر خانواده های مرگ مغزی برای پیوند اعضای بیماران نیازمند اعلام رضایت کنند، دیگر نگران تعداد دستگاه های دیالیز نخواهیم شد.

*رشد چشمگیر اهدا عضو در ایران
رئیس اداره شبکه فراهم آوری اعضاء و پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اهداء عضو افراد دچار مرگ مغزی در کشور، رشد چشمگیری دارد.
وی بیان داشت: سالانه پنج تا هشت هزار مورد مرگ مغزی در کشور اتفاق می افتد که طبق آمار جهانی بایستی 50 درصد به پیوند اعضاء برسند.
نجفی زاده خاطرنشان کرد: طبق این آمار، ما بایستی دو هزار و 500 تا چهار هزار اهداء عضو داشته باشیم در حالیکه سال گذشته، 808 مورد اهداء داشتیم.
وی بیان داشت: اگرچه آمار اهداء عضو سالانه در کشور با توجه به موارد مرگ مغزی ، کم است اما نسبت به 10 سال گذشته، پیشرفت چشمگیری را نشان می دهد.

* ضرورت فرهنگ سازی اهداء عضو 
نجفی زاده در ادامه گفت و گو با ایرنا، بر لزوم فرهنگ سازی اهداء عضو در کشور تاکید و اظهار کرد: در اهداء عضو و پیوند اعضاء برخلاف دیگر مسایل پزشکی، علاوه بر سیستم درمانی کشور، ارتقاء فرهنگ اهداء عضو در جامعه بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: اگر در مرگ مغزی یک فرد، رضایت خانواده را نداشته باشیم، با داشتن بهترین جراحان پیوند، نمی توانیم برای بیمار نیازمند به پیوند اعضاء ، کاری انجام دهیم بنابراین در گام نخست رضایت خانواده اهمیت دارد. 
رئیس اداره شبکه فراهم آوری اعضاء و پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: در زمینه فراهم آوری اعضای پیوند ، حتما فرهنگ سازی نیاز است و دستگاه های فرهنگ ساز باید همکاری کنند.