72 درصد از مرگ ها به دليل بيماري هاي غيرواگير است

دکتر ايرج حريرچي در افتتاحيه نخستين کنفرانس سرطان غرب آسيا اظهار کرد: در ايران در بين مردان از هر 134 نفر 4 نفر و در بين زنان از هر 100 هزار نفر 127 نفر به سرطان مبتلا مي شوند ، ميانگين جهاني 205 نفر از هر يکصدهزار نفر است .
وي تصريح کرد: در ايران 72 درصد از مرگ ها به دليل بيماري هاي غيرواگير است 40 درصد از اين مرگ ها به صورت زودرس يعني قبل از 70 سالگي اتفاق مي افتد.
قائم مقام وزير بهداشت با اشاره به اينکه سرطان در کشور ما در حال افزايش است ، گفت: علت اين افزايش به دليل بالا رفتن سن جمعيت در ايران است و همچنين رفتارهايي نظير کم تحرکي، چاقي، استعمال دخانيات مانند سيگار و همچنين مواد مخدر، مصرف غذاهاي پرچرب و شور و کم استفاده کردن از سبزيجات در رژيم غذايي از عوامل سرطان محسوب مي شود.
وي ادامه داد: يکي ديگر از عوامل مهمي که موجب شيوع سرطان مي شود مصرف بالاي سوخت در کشور است که از ميانگين جهاني اين مصرف در ايران بالاتر است و ذرات معلق در هوا از عوامل ديگر شيوع سرطان هستند.
دکتر حريرچي در بيان عوامل محيطي شيوع سرطان گفت: مواد شيميايي، مواد مخدر، غذاهاي ناسالم و وزن بالا از اين عوامل محسوب مي شوند.
وي همچنين تاکيد کرد: براي کاهش شيوع سرطان عوامل استرس زا در محيط کاهش يابد.
قائم مقام وزير بهداشت در خصوص درمان هاي جديد سرطان مبتني بر شيمي درماني ، گفت: بايد دقت شود که اين درمان ها منافع چنداني ندارد و هزينه زيادي را در بر دارد.
وي از پزشکان خواست که در تجويز درمان هاي سرطان از مباني علمي که منجر به طولاني شدن زندگي باشد را انتخاب کنند و به مردم هم توصيه کرد در خصوص درمان از مراکز دانشگاهي اطلاعات کسب کنند.
قائم مقام وزير بهداشت با تاکيد دوباره بر اينکه در ايران ساليانه بيش از 92 هزار نفر دچار سرطان مي شوند خاطر نشان کرد: افزايش اميد به زندگي، تغيير سبک زندگي و عوامل محيطي سه عامل افزايش سرطان در کشور است .
وي در خصوص وضعيت بيماري هاي غيرواگير در جهان گفت: چهار بيماري غيرواگير شامل بيماريهاي قلبي و عروقي، سرطان، بيماري هاي مزمن تنفسي و ديابت تهديد کننده زندگي انسان محسوب مي‌شوند ، اين بيماري ها بزرگترين عامل مرگ انسان در جهان هستند، به طوريکه 68 درصد يا 38 ميليون از 56 ميليون مرگ در سال 2012 را از کل مرگ هاي غيرواگير پيش از موعد در جهان، تشکيل داد که از مجموع اين مرگ ها، 27 درصد به سرطان مرتبط است.
دکتر حريرچي در خصوص ميزان بروز ساليانه سرطان در جهان گفت: اين ميزان از 10 ميليون نفر در سال 2000 ميلادي به 14 ميليون نفر در سال 2012 رسيده است و تا سال 2030 به 25 ميليون نفر خواهد رسيد.
وي در تشريح بروز سرطان در ايران گفت: سرطان هاي با بيشترين بروز در مردان شامل: پوست، معده، پروستات، مثانه و روده بزرگ و در زنان: پستان، پوست، روده بزرگ، معده و سرطان خون است و سرطان هاي با بيشترين بروز در هر دو جنس: پوست، پستان، معده، روده بزرگ و مثانه هستند.
سخنگوي وزارت بهداشت در خصوص چرايي افزايش بروز سرطان در ايران گفت: سه دليل عمده اين افزايش شامل افزايش سن جمعيت و تعداد سالمندان، تغيير در شيوه زندگي و عوامل محيطي به شمار مي روند.
قائم مقام وزير بهداشت در خصوص هزينه هاي مالي سرطان در ايران خاطرنشان کرد: سرطان به طور مستقيم (مرگ) و غير مستقيم (ناتواني) موجب از دست رفتن 450 هزار سال عمر در ايران مي شود و متوسط سال هاي از دست رفته در اثر سرطان به ازاي هر نفر در ايران 21 سال است.
وي افزود: هزينه مستقيم و غير مستقيم سرطان حدود10هزار ميليارد تومان در سال است که 3000 ميليارد تومان آن مربوط به درمان است و هزينه دارودرماني سرطان در ايران، حدود 1500 ميليارد تومان است که معادل 15درصد کل هزينه هاي داروي کشور يعني بيش از 8000 ميليارد تومان خواهد شد.
به گفته حريرچي، از کل هزينه دارو درماني سرطان در ايران، 83 درصد يا حدود 1000 ميليارد تومان توسط دولت پرداخت مي شود که 63 درصد سهم بيمه و20 درصد سهم يارانه وزارت بهداشت است که با سرمايه گذاري در زمينه پيشگيري، تشخيص زودهنگام و درمان سرطان، مي توان حدود 1200 ميليلارد تومان در سال ذخيره کرد.
وي درخصوص چالش هاي تشخيص و درمان سرطان گفت : محدوديت دسترسي به امکانات و تجهيزات، از دست رفتن زمان ، تصميم گيري هاي باليني جدا از هم، عدم توزيع عادلانه امکانات در کشور و سرمايه گذاري قابل توجه در خصوص داروهاي شيمي درماني و سهم کم جراحي و راديوتراپي مهمترين اين چالش هاست.
قائم مقام وزير بهداشت اهداف، راهبردها، اقدامات انجام شده و در اين حوزه را تشريح کرد و گفت: ارتقاي دانش عمومي ، توسعه همکاري هاي بين بخشي،
کنترل عوامل خطر سرطان، تشخيص زودهنگام، دسترسي عادلانه به خدمات، توسعه شبکه مراقبت سرطان در ايران، استاندارد سازي خدمات و مراقبت هاي حمايتي و تسکيني از مهمترين راهبرد ها به شمار مي روند.