30 درصد بازار دارویی مختص بیماران خاص است

دکتر رسول دیناروند در همایش معاونین غذا و داروی کشور با اشاره به اینکه معاونین غذا و داروی سراسر کشور با هدف تبادل نظر درباره برنامه های اقتصاد مقاومتی در این حوزه گردهم آمده اند گفت: «حمایت از تولید و توانمندی داخل، توسعه فناوری دانش بومی، توسعه صادرات و کنترل هزینه ها از جمله موضوعات مورد بحث و تبادل نظر در این همایش دو روزه است.»

وی درباره حمایت از بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج نیز گفت: «این بیماران باید حفاظت مالی شوند هر چند  مشکلاتی در بیمه پیش می آید که با توجه به تولید داروی داخل، داروهای گرانقیمت را پوشش نمی دهند با این وجود هزینه از جیب این بیماران 12درصد است.»