سهم شرکت های داخلی تولید دارو از 60 به 70 درصد رسید

دکتر حسن هاشمی با اشاره به موفقیت های سازمان غذا و دارو در بخش های دارو، غذا، آب و تجهیزات پزشکی افزود: «با اینکه 11میلیون بیمه شده جدید در طرح تحول سلامت افزوده شد و افزایش دسترسی داشتیم اما واردات دارو بیشتر نشد بلکه سهم شرکت های داخلی تولید دارو از 60 به 70 درصد رسید.»

وی ادامه داد: «صادارت دارو نیز هم اکنون دو برابر شده که امیدوارم تا پایان دولت به چندین برابر برسد و نوسازی و بازسازی تجهیزات شرکت های دارویی نیز تسریع شود.»

هاشمی تأکید کرد: «در زمینه غذا باید کارهای بین بخشی قوت بگیرد هرچند در زمینه کاهش سموم کارهای خوبی انجام شده است اما باید با پیگیری و نظارت بیشتر بیش از گذشته در زمینه غذا حساسیت داشته باشیم.»