دخانیات دومین عامل مرگ در جهان

دکتر علی اکبر سیاری امروز در هفتمین کنفرانس اعضا کنوانسیون کنترل دخانیات در دهلی نو افزود:اگر روند استعمال دخانیات در کشورهای در حال توسعه ادامه یابد، در سال های آینده شاهد افزایش تعداد مرگ و میر خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم عمل به توصیه های سازمان بهداشت جهانی در خصوص کاهش استعمال دخانیات اظهار کرد ایران به تمام تعهدات خود در کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی عمل کرده است .
وی تصریح کرد باید تمام اصول این کنوانسیون و پروتکل مبارزه با تجارت غیر قانونی دخانیات را در سطح ملی به صورت قانونی اجرا کنیم.
سیاری خاطرنشان کرد افزایش تعداد امضا کنندگان کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت به 180 کشور نشان دهنده اهمیت کنترل دخانیات برای جامعه جهانی است.
وی اجرای موثر این کنوانسیون را نیازمند در نظر گرفتن نیازها و شرایط خاص کشور های در حال توسعه دانست و تصریح کرد جامعه بین المللی باید خود را متعهد به ارائه کمک های فنی، مالی و قانونی در سطح منطقه ای و بین المللی کند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت که تلاش های جمعی برای کنترل و مبارزه با تجارت غیر قانونی دخانیات باید به همراه ترغیب کشورها در عملی کردن پروتکل سازمان جهانی بهداشت باشد.
وی با اشاره به ظرفیت های محدود کشورهای درحال توسعه برای کنترل مصرف دخانیات تصریح کرد این کشورها به همکاری بین المللی برای اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت نیاز دارند.
دکتر سیاری با اشاره به تصویب برنامه مبارزه با تجارت غیر قانونی دخانیات در مجلس شورای اسلامی و اجرایی کردن برنامه راهبردی و مبارزه با دخانیات در سطح کشور خاطرنشان کرد این اقدامات نشان دهنده جدیت ایران برای اجرای معاهدات بین المللی برای محافظت از سلامت عمومی مردم در برابر دخانیات است .
وی با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی در سطح ملی و مبارزه با تجارت غیر قانونی دخانیات تصریح کرد ایران برای مبارزه با تجارت غیر قانونی دخانیات برنامه های مختلفی مانند ایجاد سیستم ردیابی،کانال های کنترل شده توزیع ،بکارگیری سیاست صدور مجوز، افزایش کنترل های سختگیرانه گمرکی و افزایش جریمه ها تا سقف 30 برابری ارزش کل دخانیات را در دستور کار خود قرار داده است .
معاون بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره به افزایش روند طعم دهنده ها در قلیان خاطرنشان کرد باید برای حفاظت از سلامت عمومی استفاده از طعم دهنده ها در قلیان ممنوع شود.
هفتمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون کنترل دخانیات با شرکت نمایندگانی از 180 کشور از روز یکشنبه (16 آبان ) به مدت یک هفته در دهلی نو ادامه دارد.
هیاتی شامل نمایندگانی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت امور خارجه و وزارت اقتصادی و دارایی دراین کنفرانس شرکت کرده است .