تجویز داروهای خارج از لیست، خلاف اخلاق پزشکی است

محمد حسین میر دهقان با اشاره به اینکه در قوانین و مقررات آمده است که پزشکان در سیر مراحل آموزشی خود با داروهای داخلی و عوارض آنها آشنا می‌شوند، اظهار داشت: در صورت وقوع عوارض، شرکت‌های تولید کننده و سازمان‌های تایید کننده باید پاسخگو باشند.

 وی در توضیحات بیشتر ادامه داد: البته این قانون منحصر به ایران نیست بلکه در تمام کشورهای دنیا این سیر آموزشی طی می‌شود و لازم به ذکر است که این تخلف خیلی شایع نیست و در 6 ماه اخیر چند مورد بود که رسیدگی و پزشکان متخلف اخطارهای لازم داده شد.

 میر دهقان با اشاره به اینکه این موضوع خلاف اخلاق پزشکی است و نارضایتی مردم را به دنبال دارد، در این برنامه رادیویی بیان داشت: در نظر داریم در برنامه ششم این موضوع را جدی تر پیگیری کنیم که فقط داروهای داخلی و مجوز دار تجویز شود.

 وی خاطرنشان کرد: برای تجهیز و تشخیص  داروخانه‌ها نظام سطح بندی خاصی وجود دارد و به هر داروخانه در هر خیابانی مجوز داده نخواهد شد. در خصوص گردش کار در داخل داروخانه‌ها – سازمان غذا و دارو مکانیزم خاص خود را دارند که اطلاعات دقیق تر باید از همکاران سازمان غذا و دارو گرفته شود.