ذره بین

ذره بین

معرفی داروی جدید: Pindolol

نام ژنریک:                                                                 Pindolol                                                      نام تجاری:                                                                              Visken ®                                     گروه دارویی درمانی:     ضد فشارخون

ادامه مطلب »