عوارض احتمالی پاراستامول

مسکن ها از داروهای بسیار پر کاربرد در علوم پزشکی هستند که برای کاهش درد و کنترل آن مصرف می‌شوند. مسکن‌ها با عملکردهای مختلف بر اعصاب مرکزی یا محیطی تاثیر می‌گذارند. این دسته دارویی به 3 دسته مهم تقسیم می شوند، غیر استروئیدی ضد التهابی (NSAIDS)، پاراستامول و مخدرها که هر یک به شیوه متفاوتی عمل می کنند.

پاراستامول، داروی بی خطری است و اگر بیش از حد مصرف نشود عوارض جانبی نادری دارد.با این وجود، پاراستامول اگر زیاد مصرف شود می تواند خطرناک باشد. مصرف بیش از اندازه پاراستامول می تواند در اثر اشباه اتفاق بیفتد اما برخی افراد از روی عمد زیادمصرف می کنند. مشکل اصلی حاصل از مصرف بیش از اندازه پاراستامول این است که می تواند به کبد آسیب دائمی برساند و حتی گاهی موجب مرگ فرد شود.