شیمی درمانی به کمک نانودارو‌های ضدسرطان توسعه می‌یابد

محققان دانشگاه هلسینکی با همکاری محققان دانشگاه آبوآکادمی فنلاند و دانشگاه علوم و تکنولوژی هوژونگ چین یک نانودارو ضدسرطان برای شیمی درمانی توسعه داده اند. این نانوابزار جدید یک راه برای استفاده از دارو‌های نانویی برای شیمی درمانی موثر نشان می‌دهد.

اگزوزوم‌ها دارای اجزای مولکولی مختلف سلولی از جمله پروتئین‌ها و RNA هستند. محققان از آن‌ها به همراه نانومواد مصنوعی به عنوان حامل دارو‌های ضد سرطان استفاده کرده‌اند. این نانودارو‌های اگزوزومی باعث بهبود تجمع تومور، برون دهی از رگ‌های خونی و نفوذ به پارانشیم عمیق تومور بعد از تجویز داخل وریدی می‌شوند.

Helder A.Santos  استاد داروسازی دانشگاه هلسینکی فنلاند گفت: «این مطالعه اهمیت نانودارو‌های سلولی را برجسته می‌کند.» سیستم انتقال نانودارویی درمانی امیدبخش و کارآمد در سرطان را نشان میدهد. برای افزایش هدفمندی تومورها، نانوذرات معمولا با آنتی بادی‌های هدفمند، پپتید‌ها یا دیگرمولکول‌های زیستی وارد عمل می‌شوند. اگرچه این لیگاند‌های هدفمند ممکن است گاهی به علت افزایش پاسخ ایمنی بدن تاثیر منفی در تحویل نانوذرات داشته باشند.   شیمی درمانی به کمک نانودارو‌های ضدسرطان توسعه می‌یابد

از طرف دیگر نانوذرات شبیه سازی شده ویژگی‌های منحصر به فرد موادزیستی طبیعی مثل غشای سلولی و تطبیق پذیری زیست توده‌های نانویی مصنوعی را دارند که می‌توانند به عنوان یک بستر موثر در تهییه دارو‌ها مورد استفاده قررا بگیرند.

نانوذرات سیلیکونی متخلخل پیشرفته نیز باعث افزایش دارو‌های ضدسرطان در تومور‌های داخل بدن می‌شوند. این موضوع نشان دهنده پتانسیل نانوذرات شبیه سازی شده اگزوزومی است که به عنوان حامل دارو برای بهبود اثربخشی دارو‌های ضدسرطان فعالیت می‌کنند.