دارورسانی هدفمند با نانوبطری‌های شیشه‌ای

محققان موسسه فناوری جورجیا در آمریکا موفق به توسعه نانو بطری‌هایی شده‌اند که دارو را دقیقا در سلول‌های بدخیم آزاد می‌کنند. این روش هیچ عارضه جانبی به همراه ندارد.

این نانوبطری‌ها از سیلیکا ساخته‌ شده‌اند و حاوی دارو و یک ماده حساس به دما هستند.
سیلیکا یا دی اکسید سیلیسیم فراوان‌ترین ترکیب اکسیدی موجود در پوسته زمین است که در طبیعت به صورت آزاد با ترکیب با سایر اکسیدها وجود دارد. نانوبطری ساخته شده حدود ۲۰۰ نانومتر و به شکل یک کره توخالی است. در سطح نانوبطری یک حفره کوچک تعبیه شده است. محموله دارویی به همراه یک ماده حساس به دما در این حفره قرار می‌گیرد تا در دماهای خاص دارو در سلول بدخیم آزاد شود. این کره به همراه اسیدهای چرب، یک رنگ نزدیک به طول موج مادون قرمز و داروی ضد سرطان وارد بدن می‌شود. اسید چرب به محض ورود به بدن جامد است؛ ولی با استفاده از لیزر مادون قرمز دمای آن به میزان کمی افزایش یافته و ذوب می‌شود و در همین لحظه دارو در بدن آزاد می‌شود.
دارورسانی با این روش عوارض جانبی اندکی دارد و باقیمانده دارو توسط اسیدهای چربی که زیست تخریب‌پذیر هستند احاطه می‌شود تا سلول‌های سالم آسیب نبیند.
نتایج این مطالعه در نشریه Angewandte Chemie International Edition منتشر شده است.