تائید دستگاه لیزر با سطح پائین برای درد کل بدن

سازمان غذا و داروی آمریکا اجازه بازاریابی FX 635 low-level laser را متعلق به Erchonia Corporation برای درمان دردهای عضلانی‌اسکلتی کل بدن صادر کرد.

این دستگاه برای تسکین موقتی دردی که مزمن و غیرقابل تشخیص در بیماران بزرگسال باشد، تائید شده است.

نتایج برگرفته از کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده با پلاسبو در بیش از 200 بیمار نشان می‌دهد که افراد دریافت کننده درمان لیزر بدون هیچ گونه درمان کمکی، 49 درصد کاهش در درد پس از درمان دارند. این میزان کاهش درد، بیشتر از چیزی است که از کارآزمایی SPACE گرفته شده است. در کارآزمایی SPACE دیده شد که نرخ کاهش درد با اوپیوئیدها 20 درصد و با NSAIDs معادل 26 درصد است.

به گفته کمپانی سازنده، تکنولوژی درمانی لیزر به نواحی خاصی از بدن محدود می‌شود. به این ترتیب، تنها اندیکاسیون کل بدن براساس داده‌های بالینی سطح ۱ بنا شده است. براساس این نتایج، این حقیقت که تکنولوژی لیزری سطح پایین هیچ اثرات جانبی منفی شناخته‌شده‌ای ندارد و این که آن غیر اعتیادآور است، باید توسط متخصصین بالینی که این بیماران را درمان می‌کنند، در نظر گرفته شود. FX 635 low-level laser پیش از این برای درمان درد پاشنه پا مرتبط با فاشئیت پلانتار و درد کمر مزمن تائید شده بود.

برای این منظور، این دستگاه از تکنولوژی لیزری سطح پایین و بازوهای diode لیزر انحصاری برای هدف قرار دادن دقیق مراکز درد در کمر استفاده می‌کند. این دستگاه، التهاب را کاهش می‌دهد در حالی که تحریک زیستی را در سطح سلولی در نقطه عضلانی اسکلتی منشاء درد تقویت می‌کند.

کمپانی سازنده متذکر می‌شود که تائید جدید بر پایه کارآزمایی قبلی در بیماران مبتلا به درد عضلانی‌اسکلتی مزمن و نیز کارآزمایی‌های قبلی در بیماران با درد مزمن گردن و شانه (انجام شده در سال ۲۰۰۲)، درد پاشنه (انجام شده در سال ۲۰۱۴) و درد کمر (انجام شده در سال ۲۰۱۸) بوده‌است.