آمپول متوپرولول البرز دارو در عراق ثبت شد

هانی پرسا مدیرعامل شرکت برکت الصحه خبر داد:آمپول متوپرولول شرکت البرز دارو در عراق توسط شرکت برکت‌ الصحه به ثبت رسید و امروز گواهینامه آن‌را از وزارت بهداشت دریافت کردیم شعارسال: هانی پرسا مدیرعامل شرکت برکت الصحه در گفت‌وگو با فانا خبر داد:آمپول متوپرولول شرکت البرز دارو در عراق توسط شرکت برکت‌ الصحه به ثبت رسید و امروز گواهینامه آن‌را از وزارت بهداشت دریافت کردیم این دومین داروی شرکت‌های گروه برکت است که در عراق ثبت می‌شود. اولین دارو کلیدینیوم سی شرکت سبحان دارو بود. کل صنعت داروی ایران ۸ داروی ثبت شده در عراق دارد. هم‌اکنون حدود ۵۰‌ پرونده در حال ثبت در عراق داریم که امیدواریم امسال ۱۰ پرونده به نتیجه برسد. این مدارک مجوز ورود ما به بازار خصوصی عراق است و می‌توانیم‌ از شرکت‌های عراقی سفارش بگیریم و صادرات داشته باشیم.