استخراج DNA اولین گام در تولید دارو‌ها

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه بیرجند گفت: استخراج DNA از سلول گیاهی از مدرن‌ترین بخش‌های زیست شناسی است که در مهندسی ژنتیک گیاهی و جانوری و موارد پزشکی استفاده می‌شود.

 

مودی مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه بیرجند گفت: در پژوهش مشترک صورت گرفته بین دانشگاه بیرجند و آموزش و پرورش خراسان جنوبی دانش آموزان استعداد‌های درخشان دوره دوم متوسطه پس از دو هفته آموزش در آزمایشگاه‌های گروه زیست شناسی دانشگاه توانستند DNA را از سلول گیاهی استخراج نمایند.

وی افزود: در این پژوهش مشترک به روش علمی DNA از سلول گیاهی استخراج شد و دانش آموزان با این روش آشنا شدند.

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه به برگزاری اولین دوره مسابقه کشوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازشناختی اشاره کرد بیان کرد: از مراحل این پژوهش توسط روابط عمومی دانشگاه کلیپی آموزشی به مدت سه دقیقه به زبان انگلیسی و فارسی جهت حضور خراسان جنوبی در این مسابقات تهیه شد.

مودی عنوان کرد: استخراج DNA از سلول گیاهی یکی از مدرن‌ترین بخش‌های زیست شناسی است که در مهندسی ژنتیک گیاهی و جانوری و موارد پزشکی استفاده می‌شود.

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه ادامه داد: با استخراج و تغییر DNA و تولید ژنی خاص می‌توان محصولات کشاورزی مقاوم درمقابل آفات و مواد شیمیایی تولید نمود.

مودی گفت: DNA ماکرو مولکولی است که مهم‌ترین نقش آن انتقال اطلاعات وراثی است و در مهندسی ژنتیک حیوانات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان در همسان سازی و یکسان سازی حیوانات از آن بهره برد.

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه در پایان افزود: استخراج DNA اولین گام در تولید دارو‌ها است که از این جمله هورمن‌های رشد و برخی از دارو‌های شیمیایی از این طریق تولید می‌شوند.