تداخلات «اینداپامید» و «دیگوکسین»

بیمار خانمی 58 ساله بوده که به علت فشارخون و نارسایی قلبی از داروهای اینداپامید و دیگوکسین استفاده می‌نماید:

R/

Tab .Indapamide                                           1/25mg                                          N=50

صبح ها 1 عدد

 

Tab . Digoxin                                                                         N=100

روزی نصف قرص به غیر از جمعه ها

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان ممکن است خطر مسمومیت با دیگوکسین را به علت بروز هایپوکالمی افزایش دهد، لذا لازم است سطح پتاسیم کنترل و در صورت نیاز هایپوکالمی اصلاح شود.