تولید داروی ایرانی در روسیه

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، گفت: در بسیاری از کشورها از جمله روسیه، ماده اولیه دارو و نیز داروها تحت عنوان نام ایرانی در حال تولید است.

کیانوش جهانپور، در خصوص ظرفیت علمی و دانش بنیان تولید دارو در کشور، اظهار کرد: اگرچه این ظرفیت مقدمه ای برای صنعت داروسازی کشور است اما در ۴۰ سال اخیر خطوط تولید داروسازی در کشور به ظرفیت اسمی بیش از ۳ برابر نیاز دارویی کشور دست یافته است.

وی یادآور شد: امروز رسماً بیش از ۹۷ درصد داروهای مصرفی کشور را در داخل تولید می کنیم و تنها ۳درصد و از نظر ارزش ارزی ۳۰ درصد بازار از داروهای وارداتی و شرکت های بزرگ داروسازی دنیا وارد کشور می شود.

جهانپور با بیان اینکه برای تامین داروی بیماران صعب العلاج دچار مشکل نیستیم، افزود: درخصوص داروهای وارداتی یا دانش فنی آن به کشور منتقل نشده و یا از تکنولوژی بالاتری در خارج بهره می برد.

وی، ایران را از جمله صادرکنندگان داروهای «های تک» معرفی کرد و گفت: در بسیاری از کشورها از جمله روسیه، ماده اولیه دارو و نیز داروها تحت عنوان نام ایرانی در حال تولید است؛ داروهای نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و شیمیایی در داخل کشور تولید می شود.

جهانپور ادامه داد: وزارت بهداشت تلاش دارد حتی المقدور و برای حمایت از نیروی انسانی، توانمندی دانش بنیان و تولید داخلی، از واردات داروی مشابه داخلی جلوگیری شود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: تاکنون ارز برای دارو تخصیص یافته و تا پایان سال نیز این اتفاق خواهد افتاد.

جهانپور در عین حال، افزایش قیمت دارو را بسیار ناچیز خواند و افزود: هموطنان اگر درباره افزایش غیر متعارف دارو سخن می گویند، بیشتر مکمل های تغذیه ای و غذایی را مد نظر دارند که اَشکالی از حوزه دارو است.

وی، داروی ایرانی را از جمله ارزان ترین داروها در مقایسه با قدرت خرید و درآمد مردم و نیز سطح اقتصادی و بازار کشورهای همسایه دانست و افزود: داروی ایرانی یک پنجاهم قیمت داروی خارجیِ وارداتی قیمت دارد، آن هم داروهایی که با ارز ترجیحی وارد می شود.

جهانپور اضافه کرد: داروهای خاص تا ۹۵ درصد مورد حمایت بیمه و برای بیماران سرطانی تقریباً رایگان بوده و داروی بیماران صعب العلاج نیز بالغ بر ۹۵ درصد تحت پوشش بیمه است.