محققان آلمانی چند دارو را در یک دارو گنجاندند

محققان موفق به تولید نمونه اولیه یک دارو شدند که می‌تواند در زمان‌های مختلف و به صورت متوالی سه ماده فعال متفاوت را در بدن منتشر کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، معمولاً بیماری‌هایی مشخص نیازمند داروهایی متعدد هستند تا بر اساس دستورالعمل‌هایی تعریف شده مورد استفاده قرار گیرند.

اگر این داروها به میزان مطلوب و یا در زمان مناسب مصرف نشوند، با تأثیر کمتری فرآیند درمان بیمار را انجام خواهند داد.

در این راستا محققان دانشگاه فنی مونیخ راه‌حلی برای این موضوع پیدا کرده‌اند و دارویی ساخته‌اند که می‌تواند مواد مختلف دارویی را در زمان‌های مختلف و متوالی آزاد کند. این ساختار دارویی می‌تواند منجر به تولید داروهایی شود که چندین اثر دارند.

بدین ترتیب نیازی نیست مردم مصرف چندین دارو در زمان‌هایی مشخص را به خاطر بسپارند.

محققان پروژه برای اثبات این مفهوم یک هیدروژل ساختند که می‌تواند نانوذرات مختلف را آزاد کند.

در آزمایش این هیدروژل در ابتدا ذرات نقره، سپس ذرات اکسید آهن و درنهایت ذرات طلا آزاد شد.

ترفند تولید این ساختار دارویی استفاده از شبکه‌های دی‌.ان‌.ای مصنوعی برای محصور کردن ذرات در کنار هم است.

عملکرد دارو به نحوی است که می‌تواند در زمان‌هایی مشخص، ترکیبات مشخص و مرتبطی را آزاد کند تا به این ترتیب بیمار نیازی به مصرف چندین قرص نداشته باشد.

نتایج این پژوهش در مجله “Journal of Controlled Release” انتشار یافت.