کشف آنزیم‌های شگفت‌انگیز دارویی در ویروس‌های غول‌پیکر اقیانوس‌ها!

یافته‌ها بیانگر اهداف دارویی جدیدی برای پاتوژن‌های انسانی هستند.

 

تحقیق جدیدی دانش ما درباره ویروس‌ها را در دریا و خشکی و پتانسیل آن‌ها برای عامل بیماری‌های مخاطره‌آمیز افزایش می‌دهد. این یافته‌ها که ژن‌های شناخته‌شده جدید درون ویروس‌های غول‌پیکر مرموز را بررسی می‌کنند، می‌توانند اهداف دارویی جدیدی را برای ویروس‌های غول‌پیکر مرتبط با بیماری‌های انسان مشخص کنند.

 

 

تیم بین‌المللی از محققان در بیش از ۸۰۰۰ ژنوم ویروس به جستجو پرداختند و دریافتند بسیاری از ویروس‌های کشف‌شده جدید دارای چندین ژن نوعی از آنزیم به نام سیتوکروم P450 هستند. آنزیم‌های P450 در گیاهان، حیوانات و باکتری‌ها معمول هستند، اما یافتن آن‌ها در ویروس‌های جدید غیرمنتظره است. پیش از یافتن این آنزیم در ویروس‌های غول‌پیکر، هرگز تصور نمی‌شد ویروس‌ها دارای این ژن‌ها باشند.

 

زیست‌شناس جان استیجمن یکی از محققان این تحقیق می‌گوید: «این یک یافته بسیار جالب است. در بیماران آنزیم‌های P450 داروها را متابولیز می‌کنند، هورمون‌های استرویید می‌سازند و در مقابل آلوده‌کننده‌ها از آن‌ها محافظت می‌کنند. ما هنوز درباره عملکرد این آنزیم‌ها در ویروس‌ها اطلاعاتی کسب نکرده‌ایم، اما مطمئنیم آن‌ها بر خلاف این آنزیم در دیگر جانداران کاملا منحصر به فرد است.»

 

آنزیم‌های P450 که شامل یکی از بزرگ‌ترین سوپرگروه‌های شناخته‌شده هستند نیز می‌توانند کاربردهای زیادی برای درک اثرات شیمیایی هم در دریا و هم در فرایندهای بیماری انسان داشته باشد.

 

ویروس‌ها بزرگ‌ترین ماهیت‌های زیستی روی زمین هستند، هرچند ویروس‌های غول‌پیکر تا سال ۲۰۰۳ و زمانی که ویروسی بزرگ توسط یک میکروسکوپ نوری مشاهده شد، شناخته نشده بودند. بیش از ۱۰۰۰ ژن در آن ویروس شناخته شد که در مقایسه با ۱۴ ژن ویروس آنفلوانزا عدد بسیار بزرگی است. از آن زمان ویروس‌های بزرگ با ژن‌ها و آنزیم‌های P450 بیشتر در دنیا کشف شد که برخی دارای نزدیک به ۳۰۰۰ ژن بود. اکنون نیز ویروس‌ها در اقیانوس‌ها و حتی در اعماق دریاها کشف می‌شوند.