گایدلاین جدید پیشگیرانه از افسردگی پری‌پارتوم

کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده آمریکا (USPSTF) توصیه کرد زنان باردار و زایمان کرده برای خطر بیشتر دپرسیون غربالگری شده و برای مشاوره مناسب ارجاع داده شوند.

 

پیشینه

افسردگی پری‌پارتوم تا یک مورد از هر هفت مادر جدید را در آمریکا تحت تاثیر قرار می‌دهد گایدلاین‌های قبلی غربالگری را برای دپرسیون در حین و پس از بارداری توصیه می‌کنند. و این غربالگری‌ها در حال حاضر به‌طور گسترده‌ای اعمال می‌شوند، با این حال، غربالگری برای ارزیابی و درمان مادراین که در غربالگری مثبت بوده‌اند، به عنوان یک چالش باقی مانده است. در حال حاضر، در یک تغییر به سمت استراتژی سلامت عمومی مبتنی بر جمعیت، کارگروه خدمات پیشگیرانه ایالات متحده آمریکا توصیه خود را از غربالگری برای یک بیماری – افسردگی – به غربالگری برای عوامل خطر مرتبط و اجرای اقدامات پیشگیرانه تعمیم داده ‌است.

 

نکات کلیدی

1) این کارگروه توصیه می‌کند که پزشکان، بیماران باردار و زایمان کرده را که در معرض خطر بیشتر برای افسردگی پری‌ناتال قرار دارند، برای مداخلات مشاوره‌ای ارجاع دهند (توصیه B)

2) با اذعان به فقدان یک ابزار غربالگری معتبر برای شناسایی زنان در معرض خطر، این کارگروه یادآور می‌شود که زنان با حداقل یکی از عوامل زیر در خطر افزایش افسردگی پری‌ناتال قرار دارند:

سابقه افسردگی

علائم افسردگی فعلی که در آستانه غربالگری مثبت برای درمان افسردگی قرار نمی‌گیرند

درآمد پایین

نوجوان بودن مادر

تک‌والدی

خشونت اخیر از سوی شریک زندگی

اضطراب

حوادث منفی قابل توجه اخیر در زندگی

3) مداخلات روان‌درمانی یا مشاوره‌ای می‌تواند احتمال شروع افسردگی پری‌ناتال را کاهش دهد.

4) شواهد ترکیبی یا محدودی از مداخلات دیگر از جمله فعالیت فیزیکی، آموزش، دارودرمانی، مکمل‌های رژیمی و مداخلات سیستم سلامت پشتیبانی می‌کنند.

 

بحث و تفسیر

سردبیران متذکر می‌شوند که بسیاری از مطالعات با کیفیت بالا در مورد مداخلات برای جلوگیری از افسردگی پری‌ناتال، بر زنان با علائم افسردگی بالا یا سابقه شخصی افسردگی تمرکز دارند، بر این اساس (و با توجه به چالش‌های اساسی در اجرای کامل توصیه‌ها)، تغییرات اولیه در بالین باید روی این دو گروه تمرکز داشته باشد که با Edinburgh Postnatal Depression Scale و Patient Health Questionnaire و دو پرسش در مورد سابقه افسردگی («قبل از این باردرای، آیا تا به حال ۲ هفته یا بیشتر احساس ناراحتی یا افسردگی داشته‌اید؟» و «اگر اینطور است، افسردگی در توانایی شما برای انجام کارها یا روابط شما با دوستان و خانواده اختلال ایجاد می‌کند و یا باعث می‌شود که شما به دنبال کمک حرفه‌ای باشید؟») تشخیص داده می‌شوند. دیگر سردبیران اشاره می‌کنند که آمریکا تنها کشور صنعتی بدون حق مرخصی زایمان است؛ مرخصی والدین نشان‌دهنده یک تغییر سیاست مهم است که به طور قابل‌توجهی سلامت مادران و کودکان را افزایش می‌دهد.

اگرچه این توصیه به طور چشمگیری پتانسیل تغییر کار بالین را دارد، زمان قابل‌توجهی مورد نیاز است. سال‌ها طول کشید تا غربالگری جهانی برای خود افسردگی اتخاذ شود؛ در حال حاضر، یک تلاش هماهنگ برای تسریع در اجرای غربالگری برای عوامل سببی انجام خواهد شد.

CITATION:

US Preventive Services Task Force. Interventions to prevent perinatal depression: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2019 Feb 12; 321:580.