سلول‌های بنیادی به کشف داروهای جدید سرعت می‌بخشند

سه تیم از محققین سلول های بنیادی در دانشگاه UCLA در تلاش هستند که 3 هزار کاندیدای دارویی یا شیمیایی را برای کمک به بیماران مختلف مورد غربالگری قرار دهند.

 

در پروژه استخوان محققین به دنبال یافتن مواد شیمیایی هستند که بتواند پیش سازهای غضروفی را برای تبدیل شدن به کندروسیت های استخوانی کننده تحریک کند. این کندروسیت ها می توانند رشد استخوان را افزایش دهند و درمان و امیدی برای میلیون ها بیماری باشند که شکستگی های استخوانی شان به راحتی بهبود نمی یابند.

 

در پروژه دوم، شائو ژیانگ گائو و همکارانش به دنبال یافتن درمانی برای گروهی از تومورها و سرطان های ناشی از هرپس ویروس های مرتبط با سارکومای کارپوسی(Karposi’s sarcoma) هستند. هدف استفاده از تسهیلات موجود در زمینه غربالگری برای یافتن داروهای بالقوه ای است که سلول های سرطانی یا توموری را بکشند و در عین حا اثری روی سلول های سالم نداشته باشند.

 

در پروژه سوم، آمی لی و همکارانش قصد دارند با استفاده از غربالگری های دارویی، ترکیبی را برای سرکوب کردن یک پروتئین پیشبرنده سرطان موسوم به GRP78 بیابند. این پروتئین نقش اصلی را در رشد و بقای طیف وسیعی از سرطان ها از جمله آدنوسارکومای پانکراسی بازی می کند.

 

به عقیده محققین این مطالعات، استفاده از تکنولوژی سلول های بنیادی می تواند رویکردی ارزشمند برای یافتن ترکیبات شیمیایی و داروهای موثر برای مقابله با مشکلات و بیماری های ذکر شده است.