تداخلات دارویی «جمی فلوکساسین» و «وارفارین»

بیمار مردی 44 ساله است که به‌علت پنومونی و DVT از جمی فلوکساسین (Factive) و وارفارین استفاده می‌کند:

R/

Tab .Gemifloxacin                                         320mg                                            N=7

صبح ها 1 عدد

 

Tab . Warfarin                                             5mg                                    N=60

عصرها ساعت 5 عصر 1 عدد

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان این ۲ دارو ممکن است اثرات ضد انعقادی وارفارین را افزایش دهد، لذا لازم است در هنگام مصرف توأمان آزمایشات PT  و INR مرتب پایش شود و در صورت لزوم دوز وارفارین تنظیم گردد.