تداخلات دارویی «پرازوسین»

اثر کاهنده فشار خون پرازوسین ممکن است در صورت مصرف همزمان با دارو‌های ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی، به خصوص ایندومتاسین، استروژن‌ها یا دارو‌های مقلد سمپاتیک کاهش یابد.

 

مصرف همزمان پرازوسین با دوپامین ممکن است موجب خنثی شدن اثر دوپامین در ایجاد انقباض عروق محیطی شود.

 

مصرف همزمان افدرین با این دارو مکن است موجب کاهش اثر افدرین در افزایش فشار خون شود.

هشدار‌های مصرف داروی پرازوسین

 

     این دارو در بیماران مبتلا به بیماری‌های شدید قلبی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

    اولین مقدار مصرف دارو، ممکن است سبب کلاپس ناشی از کاهش فشار خون شود.

    در طول درمان نارسایی احتقانی قلب، ممکن است نسبت به اثر پرازوسین تحمل ایجاد شود.

     اندازه‌گیری فشار خون در فواصل منظم طی مصرف دارو، ضرورت دارد.

     مقدار مصرف دارو باید بر اساس پاسخ فشار خون و نیاز هر بیمار تنظیم شود.