تداخلات دارویی «جمفیبروزیل» و «وارفارین»

بیمار خانمی 41 ساله بوده که به علت TG بالا و مشکلات دریچه‌ای قلب به ترتیب از جمفیبروزیل و وارفارین استفاده می‌کند:

R/

Cap.Gemfibrozil                                300mg                                    N=60 

قبل از صبحانه و شام 1 عدد

 

Tab.Warfarin                                                  5mg                              N=100                                 

عصرها ساعت 5 یک عدد

 

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان ۲ دارو می‌تواند خطر ایجاد خونریزی در بیمار را زیاد کند لذا توصیه می‌شود دوز داروی وارفارین را تعدیل و آزمایش‌های PT و  INRدر خلال درمان بررسی گردد.