ژنی که نقش کلیدی در کاهش تورم مغز بعد از سکته دارد

آیا یک دارو می تواند روزی به خود‌ترمیمی مغز بعد از سکته کمک کند و حتی مانع آسیب بیشتر به مغز شود؟ محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به این سوال پاسخ داده‌اند.

 

زمانی که فردی دچار سکته می شود، مغز با التهاب پاسخ می دهد که این موجب افزایش ناحیه آسیب دیده می‌شود.

 

محققین در دانشگاه « USC » گزارش کرده اند که یک ژن کلیدی در کاهش التهاب مغزی نقش دارد و هم چنین نشان داده اند زمانی که این ژن در مغز قویا افزایش می یابد چه اتفاقی در مغز آسیب دیده می افتد. این ژن « TRIM9 » نام دارد که در مغز جوان به وفور وجود دارد؛ اما با افزایش سن میزان آن بسیار کاهش می یابد و افراد را مستعد خطر سکته می سازد.

 

در مدل آزمایشگاهی سکته، محققین دریافتند که مغز های پیر با سطح پایین TRIM9 یا مغز های مهندسی ژنتیک شده ای که فاقد TRIM9، آن ها بیشتر مستعد تورم مغزی بعد از سکته هستند.

 

زمانی که محققین از ژن درمانی استفاده کردند و ژن TRIM9 را با استفاده از ناقل ویروسی به مغزهای ناقص از نظر TRIM9 منتقل کردند، منجر به کاهش دراماتیک تورم شد و ریکاوری نیز بهبود یافت. به گفته « ژائه ژانگ »، سرپرست تیم تحقیقاتی این مطالعه، احتمال این که ژن درمانی از طریق ویروس ها تبدیل به یک درمان برای سکته، آسیب های سری یا انسفالیت در آینده با شد، وجود ندارد؛ زیرا این رویکرد بسیار آهسته است.

 

بهترین گزینه برای درمان، گزینه ای است که بتواند ظرف مدت 30 دقیقه تا یک ساعت منجر به درمان سکته شود و محققین در گام بعدی این مطالعه به دنبال راهی هستند که بتواند به صورت شیمیایی و به صورت خیلی سریع TRIM9 را بلافاصله بعد از سکته فعال کند.