بررسی تداخلات دارویی Fluvoxamine و Pimozide

بیمار مردی 47 ساله بوده که به علت افسردگی همراه وسواس و سندروم تورت از داروهای زیر استفاده می‌نماید:

R/

Tab .Fluvoxamine                                          50mg                                              N=50

صبح 1 عصر 1

 

Tab . Pimozide                                            2mg                                    N=50

روزی 3 عدد

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان این ۲ دارو می‌تواند موجب آریتمی‌های شدید بطنی شوند لذا مصرف توأمان آنها توصیه نمی‌شود.