بررسی تداخلات دارویی «فلوکستین و اریترومایسین»

بیمار خانمی 42 ساله بوده که به علت افسردگی و عفونت تنفسی از فلوکستین و اریترومایسین استفاده می‌کند:

R/

Cap.Fluoxetin                         20mg                                      N=100 

بعد از صبحانه 1 عدد

 

Tab.Erythromycin                                         400mg            N=30                                 

هر 6 ساعت 1 عدد

 

 

 

نتیجه تداخل:

 مصرف همزمان ۲ داروی فوق موجب افزایش اثر و سمیت فلوکستین می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود که نوع آنتی‌بیوتیک تجویزی تغییر پیدا کند.